Reklamacje i zwroty

Gwarancja i serwis

Każdy klient korzystający z naszego sklepu podlega pełnej ochronie gwarantowanej postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (zakup indywidualny) lub przepisów o rękojmi zawartych w Kodeksie cywilnym (zakup firmowy).

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) będą one niezbędne w razie zgłoszenia reklamacji.

 

Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienie przyjęcia przesyłki, a następnie kontakt z nami pod numerem telefonu: +48 22 751 75 06.

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki można otworzyć paczkę w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzić protokół rozbieżności, który później stanowi podstawę reklamacji.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne, jest niezgodny z opisem lub wywołuje niepożądane skutki, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

  1. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie według szablonu, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, wskażesz formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na które zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji). W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków zostanie wykonany na kartę. Przesyłka jest realizowana na koszt klienta. Szablon zgłoszenia reklamacyjnego do pobrania.
  2. W ciągu maksymalnie 14 dni od otrzymania przesyłki, mailowo lub telefonicznie poinformujemy  o wyniku postępowania reklamacyjnego.
  3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione koszty poprzez przesłanie nowego produktu (na nasz koszt) lub zwrot pieniędzy na wskazany rachunek bankowy, bądź na kartę płatniczą, z której dokonano płatności.
  4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych odeślemy (na koszt klienta) reklamowany produkt.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adrese m e-mail: sklep@carclimat.pl lub telefonicznie: +48 22 751 75 06. Udzielimy wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

 

Informacja o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie mogą Państwo przesłać na przykład:

  • pisemnie na adres: Pommard Spółka z ograniczoną odpowiedzialność Sp. jawna ul. Ogrodowa 27/29, 05-092 Łomianki;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@carclimat.pl

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo stanowi załącznik do regulaminu Sklepu Internetowego. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli otrzymali Państwo zakupioną rzecz, to proszę odesłać lub przekazać ją nam na adres: Pommard Spółka z ograniczoną odpowiedzialność Sp. jawna ul. Ogrodowa 27/29, 05-092 Łomianki, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zawarte w tym komunikacie zapisy dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl